offer a full selection of sale shoes Nike Com Superfly and All Nike Mercurial,go now.

Informatie
  • Medisch centrum ZorgSaam
  • Medisch centrum ZorgSaam

Praktijkinformatie

Verzekering:
Sinds de invoering van de zorgwet is de huisarts nog meer dan vroeger afhankelijk van de juistheid van uw verzekeringsgegevens. Als er verandering is in uw adres.-, gezins-, of verzekeringsgegevens wilt u dat dan zo snel mogelijk doorgeven aan de assistente. Zij kan deze dan in uw dossier verwerken, zodat deze altijd kloppend is.

Pricacy:
De huisartsenpraktijk werkt met een electronisch medisch dossier. Als u , om privacy redenen, gegevens wilt afschermen voor anderen dan uw eigen behandelend arts, wilt u dat dan aangeven bij huisarts of assistente?
Ons privacyreglement is verkrijgbaar bij de assistente.

OPTIN:
Vanaf 1 januari 2013 moet u als patient toestemming geven voor inzage in uw medisch dossier, anders dan bij de huisarts.
Voorlopig geldt deze toestemming alleen voor de Centrale huisartsenpost en de (dienst)apotheek
Het is belangrijk dat de huisarts op de hoogte is van toestemming ja of nee. Deze informatie moet in uw dossier ( zichtbaar) zijn aangegeven.
Indien u nog geen OPTIN-beslissing hebt genomen , dan graag contact opnemen met de assistente. Zij geeft u verdere informatie hierover.

KLACHTENREGELING:

De zorgverleners van onze huisartsenpraktijk doen hun uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Gelukkig verloopt het contact tussen patiënt en zorgvelener meestal naar ieders tevredenheid. Toch kan het gebeuren dat u als patiënt ontevreden bent over het handelen van de zorgverleners in onze huisartsenpraktijk. U kunt hier op verschillende manieren iets mee doen.

1. In het algemeen kunt u de klacht het beste eerst met uw huisarts bespreken, hoe moeilijk dat voor u misschien ook is. Als de huisarts niet weet dat u ontevreden bent, kan hij ook niet proberen de klacht op te lossen.
Bij voorkeur horen wij bij het maken van een afspraak dat u een klacht wilt bespreken.

2. U kunt uw klacht ook schriftelijk indienen via het klachtenformulier. Dit klachtenformulier kunt u afhalen bij de praktijk. De klach wordt dan door de huisartsenpraktijk zelf behandeld.

3. Als de uitkomst van het gesprek met de huisarts of de klachtenbehandeling door de huisartsenpraktijk zelf niet naar uw tevredenheid verloopt, dan kunt u een klacht indienen via het Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente. De klacht wordt dan door een onafhankelijke klachtenfunctionaris behandeld. Hoe u een klacht bij 'Klachtenpunt Huisartsenzorg Twente' kunt indienen, leest u op de website http://khtwente.nl/

Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld maar er kan geen garantie worden gegeven met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel of situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke redenen dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen. Huisartsenpraktijk G.J. Harmsen kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens, informatie of meningen. Verwijzingen op deze website kunnen voeren naar bronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de huisartsenpraktijk van G.J. Harmsen geen zeggenschap heeft. Huisartsenpraktijk van G.J. Harmsen draagt dus ook niet de verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.

Eigen Risico
Vraagt u zich ook af of de zorg die u krijgt wel vergoed wordt?
Het is belangrijk dat u weet of uw zorgverzekeraar de zorg die u nodig heeft vergoedt. Uw huisarts weet niet hoe u verzekerd bent, maar vindt het wel belangrijk dat u goed op de hoogte bent. Hier leest u hoe u kunt zoeken of uw zorgkosten vergoed worden.

Uw bezoek aan de huisarts
Uw zorgverzekeraar vergoedt altijd uw bezoek aan de huisarts. Huisartsenzorg zit in het basispakket. Er geldt geen eigen risico voor. Wel kunnen er kosten verbonden zijn aan de medicijnen die de huisarts u voorschrijft of de behandeling die hij/zij u voor doorverwijst. Die zorg zit niet altijd in het basispakket, of valt onder uw eigen risico. Het kan dus zijn dat u moet (bij-)betalen voor:
1. de medicijnen die de huisarts u voorschrijft
2. de behandeling door een medisch specialist, fysiotherapeut, psycholoog of andere zorgverlener waar de huisarts u naar verwijst.
3.. laboratorium- of röntgenonderzoek die de huisarts u voorschrijft
Voor verder informatie omtrent vergoedingen kunt u deze link openen: http://watzegtmijnpolis.nl/

AFSPRAAK MAKEN


Tussen 8.00 en 10.30 uur
(voor dezelfde dag) 

TELEFOONNUMMER
0548-612892

 

OPENINGSTIJDEN

 

Maandag 8.00 - 13.00 
  13.30 - 17.00 
Dinsdag

8.00 - 13.00

13.30 - 17.00

Woensdag 8.00 - 13.00 
  13.30 - 17.00 
Donderdag 8.00 - 13.00 
  13.30 - 17.00 
Vrijdag 8.00 - 13.00 
  13.30 - 17.00 

GECERTIFICEERD

 

  

Gecertificeerd met landelijke erkenning van huisartsen, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en inspectie.

  

Godfried Bomansstraat 34 | 7442 TH Nijverdal | 0548-612892 | huisarts@zorgsaamnijverdal.nl

Design: polenpronkontwerp.nl